Corona testen | Corona zelftesten voor thuis & Corona testen voor professioneel gebruik

Filters
2 ProductenPagina 1 van 1

Corona testen

De Covid-19-pandemie heeft het leven van ieder mens beïnvloed. We kunnen niet ontkennen dat het de manier waarop we ons dagelijks leven leiden heeft veranderd. Of iemand zich nu ziek voelt of ergens heen moet reizen, een coronatest is in alle gevallen verplicht. Dit heeft geleid tot een grote vraag naar corona testen in elk deel van de wereld. Alle bedrijfssectoren hebben het nodig in bulk vanwege het enorme aantal testen voor werknemers, ziekenhuispatiënten of passagiers op luchthavens.

Testen is een belangrijk hulpmiddel om de verspreiding van het coronavirus naar andere mensen in de omgeving te voorkomen, evenals jezelf tegen de ziekte te beschermen. Bij Nobraa hebben we de beste kwaliteit en de meest efficiënte corona test om uw gezondheid en die van anderen in uw omgeving te beschermen. Bekijk onze selectie van antigeentests, antistoffentests en zelftests.

Welke corona testen zijn er?

Covid-19 antigeentest | Corona sneltest 

De corona antigeen test wordt ook wel de corona sneltest genoemd. Het is een lateral flow assay. Deze corona test spoor op  de aanwezigheid van nucleocapsid (N) proteïnen op, in monsters van de bovenste luchtwegen (neusswabs). Het belangrijkste voordeel van de antigeentest is dat hij sneller is dan de PCR-test. Binnen tien tot dertig minuten weet u het resultaat van de corona sneltest. Dit maakt de test zeer nuttig voor mensen die haast hebben en zo snel mogelijk een uitslag nodig hebben. Niet alleen is de antigeentest sneller dan de PCR-test, ook is deze coronatest goedkoper. Veel mensen kiezen dan ook voor de antigeentest wanneer ze covid19 test kopen. Het is ideaal oor wie een coronatest met negatief testresultaat nodig heeft, en geen symptomen vertoont. Wilt u zelf een corona test kopen is heet kopen vaan een antigeentest de beste optie. En ook de goedkoopste coronatest. 

Antistoffentest

Antistoffentests, ook bekend als serologische testen, zijn er om te kijken of je besmet bent geweest met Covid-19.De antistoffentest wordt meestal gedaan wanneer iemand volledig herstelt na getroffen te zijn door Covid-19. Een medische professional neemt een bloedmonster van de herstelde persoon. Hetzij door in een vinger te prikken of door met een injectiespuit bloed uit een ader in de arm te halen. Dan wordt het monster getest om na te gaan of u antilichamen tegen het virus heeft ontwikkeld. De antistoffentest wordt daarom ook wel bloedtest genoemd. Simpelweg omdat er voor deze coronatest bloed nodig is. De antistoffentest is dus niet om te kijken of je mogelijk besmet bent met het coronavirus. Heeft u corona klachten? Laat u dan altijd testen. Wanneer u geen klachten heeft kunt u zelftest kopen om te zien of mogelijk bent besmet met het coronavirus.

Hoe werkt een antistoffentest?

Het immuunsysteem produceert antilichamen. Dat zijn eiwitten die essentieel zijn voor het bestrijden en opruimen van het virus. Het doel van de antistoffentests is over het algemeen om aan te geven of de patiënt in het verleden corona heeft gehad. Het is dan ook pas na 2 tot 3 weken zinvol, wanneer het lichaam antistoffen begint te produceren. Wegens de nauwkeurige en ingewikkelde procedure, is het niet geschikt als zelftest. De antistoffentest kan alleen door professionals worden uitgevoerd. Wilt u zelf een corona test doen? Dan kunt u een hiervoor een corona zelftest kopen. De corona zelftesten hebben een gebruiksaanwijzing en kunt u bij uzelf uitvoeren. Voor de corona zelftest is dus geen medische professional vereist.

Veel landen over de hele wereld hebben de productie van corona testen opgevoerd. Vele openen verschillende mogelijkheden voor mensen om zich te laten testen. In de VAE bijvoorbeeld zijn zowel Abu Dhabi als Dubai begonnen met testcentra met een drive-through concept. Bovendien heeft de Indiase deelstaat Kerala, geïnspireerd door de testcentra van Zuid-Korea, zijn eerste Walk-in Sample Kiosks (WISK) opgezet. Hier worde monsters te verzamelt van mensen met COVID-19-symptomen. En er is de mogelijkheid tot zelftesten. Testen op corona is nog altijd belangrijk. Om te zorgen dat er genoeg testcapaciteit is zijn er ook zelftesten. De corona zelftesten koop je online of in de winkel. De thuistest kun je zelf makkelijk thuis uitvoeren als je geen klachten hebt. Hoewel het testen op SARS-CoV-2 in veel gebieden nog beperkt is, komen er steeds meer beschikbaar. Er zijn momenteel twee grote categorieën coronatesten op de markt: coronatesten die viraal RNA opsporen en serologische testen die de reactie van de gastheer op het virus opsporen.

PCR Test | Opsporing van viraal RNA

De belangrijkste test bestond in het rechtstreeks opsporen van SARS-CoV-2 viraal RNA door middel van PCR-testen. De eerste kwantitatieve reverse transcriptase PCR-testen (RT-qPCR) voor SARS-CoV-2 zijn in januari door de WHO ontwikkeld en aan laboratoria over de hele wereld gedistribueerd. Sindsdien is door de complexiteit en de kosten van deze wijdverbreide testen de behoefte ontstaan aan de ontwikkeling van alternatieve teststrategieën op basis van PCR op meer lokaal niveau.

RT-qPCR blijft de ruggengraat van het testen op het virus. Het geeft de eerste indicatie voor de identificatie van degenen die besmet zijn, en vervolgens voor de behandeling van de patiënten en de uitvoering van bestrijdingsstrategieën om de verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Hoewel er testen beschikbaar zijn gekomen, is er door de huidige enorme vraag een tekort aan. Het is daarom belangrijk dat de gezondheidsautoriteiten van de overheid overwegen prioriteit te geven aan testen voor bepaalde groepen, zoals binnen de gezondheidszorg, om de verspreiding van het virus tegen te gaan terwijl inspanningen worden gedaan om de problemen in verband met de toeleveringsketen aan te pakken.

Corona zelftesten

Het zelf testen op corona is tegenwoordig erg gangbaar. Eerst moest je voor een corona test altijd de deur uit. Dat is nu niet meer nodig. Tenzij u Corona klachten heeft. Dan moet u zich met een PCR test laten testen bij de GGD. De zelftesten op corona zijn er voor als u geen klachten heeft. U kunt bijvoorbeeld een corona zelftest kopen als u naar familie of vrienden gaat. En zeker wil weten dat u niet besmet bent met het coronavirus. U wilt natuurlijk niet per ongeluk iemand besmetten. Om dit te voorkomen kunt u een zelftest op corona kopen. 

Verschillende soorten zelftesten

Wilt een corona zelftest kopen? Dat kan! De zelftesten op corona zijn op veel plaatsen verkrijgbaar. U kunt een zelftest kopen in veel supermarkten of bijvoorbeeld een drogisterij. Maar u kunt op onze website ook gemakkelijk een corona zelftest kopen 

 

Dus wat betekent het voor u?

Het is van het grootste belang te weten dat verschillende testen verschillende doelen dienen bij het beheer van de aan de gang zijnde pandemie: terwijl virale RNA-testen een nauwkeurige point-of-care opsporing van met SARS-CoV-2 besmette personen mogelijk maken, zal mettertijd het potentieel van immunologische testen voor de tracering van contacten van groot belang worden, en de inspanningen om deze op grote schaal te produceren beginnen nu al op te lopen.

Bij het aangaan van deze mondiale uitdaging en bij ons streven om het aanbod te vergroten, is het belangrijk te erkennen dat we nog een lange weg te gaan hebben bij het begrijpen van het virus zelf. In het licht hiervan zal het steeds noodzakelijker worden om systematische en gecoördineerde inspanningen te leveren tussen kleinhandelaars en groothandelaars om een samenhangend geheel van kennis en inzichten tot stand te brengen en te zorgen voor robuuste aanvoerlijnen te midden van deze pandemie.

De dramatische toename van vermoedelijke COVID-19 gevallen heeft een enorme last gelegd op openbare en particuliere klinische faciliteiten. Tot op heden is de meest gebruikte methode voor het identificeren en bevestigen van het virus de in het laboratorium gebruikte reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) test. Helaas is de testcapaciteit in vele delen van de wereld beperkt als gevolg van ontoereikende corona test, waardoor het aantal laboratoria voor volksgezondheid op bepaalde plaatsen beperkt is gebleven. In veel landen is er dringend behoefte aan een snelle uitbreiding en distributie van verschillende testplatforms, waaronder real-time PCR en serologische testen, zowel naar openbare gezondheidsinstellingen als naar volledig geaccrediteerde particuliere klinische laboratoria.

Is testen op Covid nog steeds belangrijk?

Ten eerste helpen testen bij het opsporen van besmettingshaarden en vergemakkelijken zij de algehele en gerichte planning van epidemiepreventie en -bestrijding. Tests zijn een van de belangrijkste middelen om besmettingshaarden op te sporen en vormen de voorwaarde en de basis voor de preventie en bestrijding van infectieziekten. China testte potentiële besmettingshaarden om bevestigde gevallen te identificeren. Op basis hiervan heeft China een reeks maatregelen genomen, waaronder het uitvoeren van gericht epidemiologisch onderzoek, het traceren van naaste contacten, alsmede het in quarantaine plaatsen en testen van naaste contacten. Deze maatregelen hebben verdere verspreiding van de epidemie doeltreffend voorkomen.

Ten tweede draagt het testen bij tot een tijdige diagnose en vergemakkelijkt het een vroegtijdige behandeling om het genezingspercentage te verhogen en het sterftecijfer te verlagen. De virustest is een belangrijk diagnostisch criterium voor COVID-19. Tijdige virustests verkorten de diagnosetijd en garanderen een vroegtijdige diagnose en behandeling, wat een belangrijke maatregel is om het genezingspercentage te verhogen en het sterftecijfer te verlagen. Volgens de statistieken van de Nationale Gezondheidscommissie is het percentage ernstige gevallen in Wuhan gedaald van 38 procent in het beginstadium tot 18 procent op 17 februari door vroegtijdige diagnose en behandeling en voortdurende observatie van milde patiënten na opname.

Ten derde helpen testen bij het categoriseren van patiënten en vergemakkelijken ze de tijdige diagnose en behandeling van andere ziekten. De eerste symptomen van COVID-19 lijken op die van veel andere ziekten zoals griep, wat gemakkelijk tot verkeerde inschattingen kan leiden. Door testen en screenen kunnen patiënten met andere ziekten worden uitgesloten en tijdig een gerichte behandeling krijgen.

Corona maatregelen in het buitenland

Elk land heeft zijn eigen systeem van sociale afstand ingesteld om de curve tijdens deze COVID-19 pandemie af te vlakken, met beleidsmaatregelen zoals thuiswerken voor niet-essentiële werknemers, het sluiten van scholen, restaurants en bars, alsook het stopzetten van alle openbare evenementen waar meer dan een bepaalde drempel mensen samenkomen. Dit beleid heeft, samen met een reisverbod uit zwaar getroffen landen, een groot effect op de verspreiding van het virus. Dit alleen is echter niet voldoende om het aantal dagelijks besmette mensen te verminderen, als gevolg van de exponentiële groei van de van mens op mens overgedragen virussen.

Hoewel verschillende landen verschillende testmethoden gebruiken en met een verschillende frequentie testen, is één ding zeker: het is van essentieel belang snelle testen uit te voeren bij iedereen die symptomen van het virus ervaart, alsook bij de mensen met wie zij recentelijk in contact zijn geweest. Een testmethode die doeltreffend is gebleken, is de COVID-19 IgM/IgG Rapid Test Kit. Deze testtechniek is een kwalitatieve snelle vingerpriktest die scant op COVID-19 antilichamen (waaronder IgM- en IgG-antilichamen). De testresultaten worden na vier eenvoudige stappen in 10-15 minuten verwerkt en er is slechts een monster van 50µL bloed of 20µL serum en plasma voor nodig. De SARS-CoV-2-antistoffentest is een cruciale aanpak die veel landen hebben gebruikt om hun testproces terug te brengen van uren tot een kwestie van minuten. Een andere belangrijke COVID-19-test m Bovendien zijn er verschillende andere middelen geïnnoveerd om SARS-CoV-2-infectie op te sporen. Het belang van breed testen op COVID-19 is dat wetenschappers en statistici zonder de informatie die hieruit voortkomt, niet volledig kunnen begrijpen hoe de pandemie zich ontwikkelt. Een gebrek aan testen zou het moeilijker maken om de reële dreiging van het virus te begrijpen, zodat geen passende tegenmaatregelen tegen de verspreiding van COVID-19 kunnen worden genomen. Het maakt het ook moeilijk om te herkennen welke acties op individueel of maatschappelijk niveau moeten worden ondernomen. methode is COVID-19 Antigen Test Kit, die snel actieve coronavirusinfectie kan opsporen.

Tijdens de vroege fase van de coronavirusziekte 2019 (COVID-19)-pandemie hebben een groot aantal fabrikanten van diagnostische testen zich actief beziggehouden met het ontwerp, de ontwikkeling, de validering, de verificatie en de uitvoering van diagnostische testen. Honderden moleculaire testen en immunoassays werden snel ontwikkeld, hoewel vele nog wachten op klinische validatie en formele goedkeuring. In dit overzicht geven wij een samenvatting van de cruciale rol van diagnostische testen tijdens de eerste wereldwijde golf van COVID-19. We onderzoeken de technische en implementatieproblemen die zich tijdens deze vroege fase van de pandemie voordeden, en proberen toekomstige richtingen uit te tekenen voor een progressief en beter gebruik van (syndromale) diagnostiek tijdens een mogelijke heropleving van COVID-19 in toekomstige wereldwijde golven of regionale uitbraken. Voortdurende wereldwijde verbetering in de paraatheid voor diagnostische testen is essentieel voor een snellere opsporing van patiënten, mogelijk op de plaats van verzorging, en voor geoptimaliseerde preventie en behandeling, zowel in geïndustrialiseerde landen als in omgevingen met weinig middelen.

Tijdens een pandemie zijn er meerdere gelijktijdige klinische prioriteiten, waaronder de noodzaak om de pathofysiologie van de ziekte te begrijpen, geoptimaliseerde patiëntenzorg en preventie van toekomstige infecties. De opsporing en karakterisering van het etiologisch agens of de immunologische gevolgen daarvan in de gastheer zijn de noodzakelijke uitgangspunten. Het biologisch en genetisch kunnen definiëren van de ziekteverwekker en de vraag of deze (beschermende) immuniteit induceert, zijn essentieel voor de ontwikkeling van beschermende en curatieve protocollen tegen toekomstige persisterende ziekte. De huidige diagnostische procedures zijn tweeledig. Ten eerste is er de directe detectie van (delen van) het virus. Dit kan gebeuren door het kweken van het virus, het aantonen van een of meer van zijn eiwitten en, de methode die tijdens de huidige pandemie het meest is gebruikt, directe aantoning van nucleïnezuren of aantoning via amplificatie van nucleïnezuren. Deze laatste worden tegenwoordig "moleculaire testen" genoemd. Immunologische testen detecteren de gevolgen van infectie door het virus in de gastheer. Meestal gaat het daarbij om de opsporing van virus-specifieke antilichamen, terwijl sommige gespecialiseerde laboratoria ook in staat zijn de cellulaire immuunrespons te bepalen. Hier zullen we ons vooral concentreren op de nucleïneamplificatietests, met illustraties van de wijze waarop immuuntests in verschillende gevallen een aanvulling kunnen vormen op moleculaire testen.

Diagnostica kunnen op verschillende manieren worden gebruikt, de zogenaamde use cases. Deze omvatten triage van symptomatische personen in een epidemische of endemische setting, triage van risicovolle pre-symptomatische en symptomatische personen in een endemische setting, bevestigingstests, diagnose van symptomatische personen in een endemische of epidemische setting, differentiële diagnose in een endemische of epidemische setting, het testen van patiënten met eerdere blootstelling aan het severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2; de oorzaak van de coronavirusziekte 2019 (COVID-19)-pandemie), surveillance op plaatsen van eerdere of potentiële uitbraken en omgevingsmonitoring (Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND)). De use case bepaalt de manier waarop diagnostische testen optimaal worden ingezet.

De huidige COVID-19-pandemie heeft de centrale positie van diagnostische testen bij de bestrijding van uitbraken onderstreept. Om de pandemie een halt toe te roepen, moeten diagnostische testen in grote aantallen nauwkeurig worden uitgevoerd en moeten de resultaten snel worden gebruikt om de juiste therapie te helpen toepassen en verdere verspreiding te voorkomen. De waarde van geïntegreerde diagnostiek bij de beheersing van de huidige COVID-19-golf en mogelijke toekomstige COVID-19-golven is groot, vooral voor de moleculaire opsporing van het virus en voor de kwalificatie en kwantificering van de immunologische gastheerrespons. De snelle uitvoering van COVID-19-testen vereist een kritische beoordeling en een adequaat "springen" van de eerste hindernissen tijdens het ontwikkelings- en regelgevingsproces. Testontwerp, validatie en verificatie, goedkeuring voor noodgebruik en de fabricage van corona test in (zeer) grote aantallen zijn slechts enkele voorbeelden van dergelijke hindernissen. Vanuit het perspectief van een routine-diagnostisch microbiologisch laboratorium werden het opzetten van high-throughput diagnostische pijplijnen, de betrokken logistiek en de optimalisering van pragmatisch gebruik van testresultaten als belangrijke problemen ervaren tijdens de eerste golf van de aan de gang zijnde COVID-19 pandemie. Uiteindelijk zullen geoptimaliseerde diagnostische instrumenten een leidraad vormen voor de ontwikkeling van therapeutica en vaccins. De diagnostische lessen die tijdens de eerste golf van de COVID-19-pandemie werden geleerd, moeten worden gebruikt bij de voorbereiding van de volgende golf, die door velen wordt verwacht.

SARS-CoV-2 is een RNA-virus, en dus kunnen alle beschikbare RNA-detectieformaten potentieel worden toegepast om het virus op te sporen. Voor aanpassing aan de vaker gebruikte diagnostische DNA-detectievormen moet het viraal genoom door middel van reverse transcriptase worden getranscribeerd in een DNA-complement. Momenteel is de voorkeur voor de SARS-CoV-2-test DNA-amplificatie door middel van PCR, en de real-time versies van dergelijke testen behoorden tot de vroegst beschikbare. Dergelijke testen zijn eerder ontwikkeld tijdens het ontstaan van SARS-CoV en het coronavirus van het ademhalingssyndroom in het Midden-Oosten (MERS-CoV), en daarom lag een op PCR gebaseerde testaanpak voor SARS-CoV-2 voor de hand. Bovendien is de monitoring van de gastheerrespons belangrijk voor de identificatie van personen die reeds met SARS-CoV-2 besmet zijn, alsook voor de beoordeling van de toekomstige doeltreffendheid van het vaccin. Daartoe werd, naar analogie van de eerder voor SARS-CoV en MERS-CoV ontwikkelde testen, een breed scala van testen ontwikkeld waarmee specifieke SARS-CoV-2-antigenen en antilichamen kunnen worden opgespoord. De afgelopen maanden zijn alle momenteel beschikbare technologieën benut om snel zeer gevoelige en zeer specifieke detectie- en karakterisatietests voor SARS-CoV-2 te ontwikkelen. In dit deel bespreken we kort deze testformaten, maar we gaan niet in op functionele testen die de inactivering van het virus of het therapeutische effect van cellulaire immuunreacties evalueren. Dergelijke testen zijn meestal beperkt tot zeer gespecialiseerde laboratoria en hebben nog geen grote invloed op de huidige mondiale gezondheidszorgpraktijk.

Een corona antigeen verwijst naar elke vreemde stof of virale eiwitten in het lichaam die een immuunrespons uitlokt. Deze test helpt bij het identificeren van de antigenen met betrekking tot het COVID-19 virus. Antigeentest, ook bekend als snelle antigeentest, is een snelle diagnostische test die sneller resultaten geeft dan moleculaire testen. Maar er is een nadeel, antigeentests hebben een grotere kans om een actieve infectie te missen. Hoe wordt het monster genomen? Gewoonlijk wordt een neus- of keelswab genomen. Tijd die nodig is voor het verkrijgen van resultaten- Omdat het een sneltest is, worden de resultaten binnen een uur of minder geleverd. Is een andere test nodig- Sneltesten zijn meestal zeer nauwkeurig als u positief test, maar een negatief resultaat moet mogelijk worden bevestigd met een moleculaire test. Wat blijkt- Deze testen helpen bij de diagnose van actief coronavirus in het monster. Wat niet kan worden aangetoond- De antigeentest kan een actieve coronavirusinfectie missen in vergelijking met RT-PCR-testen.

COVID-19 antilichaamstests, ook bekend als serologische test, serologische test of serologische bloedtest, zijn screeningstests voor COVID-19 antilichamen in uw bloed. Het vertelt u of u eerder besmet bent geweest met het virus dat COVID-19 veroorzaakt. De antistoftest zoekt niet naar het actieve virus, maar kijkt of uw immuunsysteem op de infectie heeft gereageerd. Hoe wordt het monster genomen- De test wordt uitgevoerd door uw bloed af te nemen. Tijd die nodig is om resultaten te krijgen- De resultaten worden dezelfde dag of binnen 1-3 dagen geleverd. Is een andere test nodig- Soms kan een tweede COVID-19-antistoftest nodig zijn voor nauwkeurigere resultaten. Wat toont de test aan? - Deze test helpt u erachter te komen of u in het verleden besmet bent geweest met het virus dat COVID-19 veroorzaakt en daar nu antilichamen tegen heeft. Wat het niet kan aantonen- Een COVID-19 antistoftest kan niet aantonen of u een actief virus in uw lichaam heeft dat COVID-19 infectie veroorzaakt.

De mogelijkheid om COVID-19 snel op te sporen is van cruciaal belang om levens te redden en bestaansmiddelen te beschermen. De testuitrusting en de bijbehorende kits zijn echter schaars of het ontbreekt aan de juiste kanalen om in contact te komen met de leveranciers. Als gevolg daarvan voeren veel landen niet genoeg testen uit. Erger nog, veel mensen verspreiden het virus onbewust en onopgemerkt. De situatie is bijzonder acuut in sommige delen van de wereld en dreigt te verergeren naarmate landen in de subregio de beperkingen beginnen af te zwakken die in de nasleep van de pandemie zijn opgelegd. Er is dringend behoefte aan een aantal serieuze testen om via het juiste kanaal in contact te komen met de leverancier van Covid 19 corona test.

Hoe testen helpt bij het indammen van de pandemie

Sinds het jaar 2020 is de wereld in de greep van het SARS CoV 2 virus, dat tienduizenden doden heeft veroorzaakt door de ademhalingsziekte COVID 19. Om de pandemie te bestrijden, hebben veel landen strikte beheersings- en risicobeperkingsstrategieën ingevoerd om het risico van overdracht tot een minimum te beperken, de verspreiding van het virus tegen te gaan en tijd te "winnen" voor de gezondheidszorg om de enorme aantallen patiënten te verwerken en uiteindelijk zoveel mogelijk levens te redden.

Ten eerste is er behoefte aan krachtige en doeltreffende testen, tracking en tracing. Indien goed uitgevoerd, is TTT op korte termijn de meest veelbelovende aanpak om de epidemie onder controle te krijgen - en te houden - zonder het sociale en economische leven op grote schaal af te grendelen. Een dergelijke aanpak levert ook belangrijke informatie op over de verspreiding van de epidemie.

Ten tweede zijn serologische testen onder bepaalde prioritaire bevolkingsgroepen (b.v. werknemers in de gezondheidszorg en andere essentiële functies) nodig om hun immuniteit te beoordelen, zodat zij zouden kunnen werken zonder dat zij herhaaldelijk geïsoleerd hoeven te worden. Potentieel kan deze aanpak ook worden uitgebreid tot een groter deel van de bevolking, waardoor de economische activiteit weer op gang kan worden gebracht.

Ten derde zal, zodra de snelle serologische testen betrouwbaar genoeg zijn om op grote schaal te worden gebruikt, aan de hand van wijdverspreide testen kunnen worden geraamd hoe ver wij nog van de immuniteit van de kudde in de bevolking verwijderd zijn. Dit is cruciale informatie om te bepalen hoe de sociale afstandsmaatregelen moeten worden aangepast.

Teststrategieën moeten haalbaar zijn binnen de beperkingen van de testcapaciteit en rekening houdend met de transmissiescenario's die zich waarschijnlijk zullen voordoen. De WHO doet aanbevelingen voor strategieën voor laboratoriumtests die specifiek zijn voor het aantal gevallen dat een uitbraak in een land heeft bereikt, tussen geen en sporadische gevallen, tot aan aanhoudende overdracht binnen de gemeenschap (WHO, 2020[16]). Met andere woorden, er is een duidelijke volgorde van wie het eerst moet worden getest, afhankelijk van het stadium van de epidemie.

Gezien het aantal gevallen dat in de meeste OESO-landen in dit stadium wordt bereikt, zal de prioriteit voor moleculaire laboratoriumtests in eerste instantie blijven liggen bij het waarborgen van veilige en passende medische zorg, en dus bij het testen van gehospitaliseerde patiënten, kwetsbare personen die waarschijnlijk ziekenhuiszorg nodig zullen hebben en gezondheidswerkers. Zodra de testcapaciteit voldoende is uitgebreid, kunnen de testen worden uitgebreid tot vermoedelijke niet-ernstige gevallen en tot mensen die in contact zijn geweest met bevestigde gevallen. Hierdoor kunnen mensen die besmet zijn, ook degenen die geen symptomen vertonen, gericht worden geïsoleerd. Moleculaire testen geven informatie over de vraag of een persoon besmet is op het moment van de test. Zoals hierboven besproken, zijn testen op basis van RT-PCR de meest nauwkeurige testmethode, maar zij vergen ook veel middelen en de capaciteit is bijgevolg beperkt.

De SARS-CoV-2-pandemie heeft een nieuwe golf van uitdagingen voor de gezondheidszorg met zich meegebracht, met name op het gebied van de ontwikkeling en de uitvoering van snellediagnosetests. De acute diagnose van COVID-19-infectie is kritisch afhankelijk van de detectie van SARSCoV-2 RNA uit klinische specimens (bv. nasofaryngeale swabs). Hoewel laboratoriumtests voor SARS-CoV-2 een essentieel onderdeel van de diagnostische testen voor dit virus vormen, zijn de meeste klinische microbiologielaboratoria afhankelijk van in de handel verkrijgbare moleculaire SARS-CoV-2-testen. In tegenstelling tot assays die door de Food and Drug Administration voor in-vitrodiagnostisch gebruik zijn goedgekeurd of vrijgegeven, hebben assays voor de detectie van nucleïnezuren van SARS-CoV-2 een vergunning voor noodgebruik (Emergency Use Authorization, EUA) van de FDA. Buiten zeer gespecialiseerde academische en commerciële laboratoriumomgevingen zijn klinische microbiologielaboratoria waarschijnlijk niet bekend met de EUA-classificatie en dus kan de controle van de assay ontmoedigend zijn. De ongerustheid van de laboratoria wordt nog vergroot door grote problemen met de toeleveringsketen, die de beschikbaarheid van testreagentia drastisch beïnvloeden en waardoor laboratoria meerdere commerciële EUA-testen moeten uitvoeren.

Zoals we allemaal weten, is de huidige pandemie van het COVID-19 nieuwe coronavirus gevaarlijk en wordt ze door de nieuwe gemuteerde varianten alleen maar erger. Miljoenen mensen zijn gestorven en nog vele anderen lijden nog steeds aan COVID-19 over de hele wereld tot op heden. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft in december 2019 een waarschuwing afgegeven voor het Novel corona virus in Wuhan China. De regeringen van de landen, waaronder de meeste ontwikkelde landen zoals de VS, het VK en de EU-landen handelen traag met het negeren van de feiten over de ernst van COVID-19. De les die is geleerd van de pandemie COVID-19 is dat onze gezondheidssystemen en gezondheidsagentschappen middelen moeten hebben om de juiste hoeveelheid medische hulp te krijgen, vooral sterke kanalen met COVID 19 corona test leverancier om zijn burgers te redden.

Geaccrediteerde corona test kopen is belangrijk

Betrouwbare resultaten van medische laboratoria die testen uitvoeren om het SARS-CoV-2-virus op te sporen, zijn essentieel voor het beheer van de pandemie. Het is nu heel duidelijk dat de kwaliteit en de nauwkeurigheid van de laboratoriumresultaten een essentiële bijdrage leveren tot de diagnose, de beheerde zorg en de therapeutische monitoring van de zeer besmettelijke ziekten zoals COVID-19. Moleculaire testen uitgevoerd op nasofarynxswabs of andere specimens van de bovenste luchtwegen worden het vaakst gebruikt voor een betrouwbare diagnose van COVID-19. De meeste moleculaire assays hebben een specificiteit van 100% bereikt, aangezien de primers specifiek ontworpen zijn voor de doelgensequenties van SARS-CoV-2. De gevoeligheid kan echter worden beïnvloed door de kwaliteit van het specimen, de bemonsteringstijd tot het begin van de symptomen, testfouten of andere technische tekortkomingen. Zowel vals-positieve als vals-negatieve resultaten hebben negatieve gevolgen voor de inspanningen om de ziekte in te dammen. Gezien de beperkte middelen, arbeidskrachten en deskundigheid om te testen, is het vermeldenswaard dat kwaliteitsbeheer door middel van accreditatie van essentieel belang is. Daarom is het van cruciaal belang duurzame kwaliteitsborging door accreditatie in te voeren in alle COVID-19-testlaboratoria.

Goedgekeurde en betrouwbare testkits versterken het vertrouwen van de gemeenschap in de testresultaten. In een gezondheidscrisis is de behoefte om te vertrouwen op snelle en nauwkeurige testresultaten groter dan gewoonlijk, aangezien de autoriteiten de testgegevens gebruiken om beslissingen te nemen over lockdown, bewaking en toezicht op het effect van initiatieven om de verspreiding van de ziekte te voorkomen.

COVID-19 De testapparatuur moet in veilige staat worden gehouden en in goede staat worden gehouden. Het laboratoriumpersoneel moet worden opgeleid in de PCR-technieken die bij COVID-19-testen worden gebruikt. De kalibratiestatus van de apparatuur en de metrologische traceerbaarheid moeten worden geregistreerd. Metrologie is essentieel in de context van COVID-19 aangezien nauwkeurige biologische metingen een vitale rol spelen in een gezondheidscrisis. Op dit specifieke gebied bieden gecertificeerde referentiematerialen (CRM's) en referentiemeetmethoden vastgestelde referenties waarop medische laboratoria hun meetresultaten kunnen baseren. Dit helpt de kans op vals-positieve of vals-negatieve testresultaten te verkleinen. Bovendien vormt de herleidbaarheid van de meetresultaten tot internationaal aanvaarde vermelde referenties, samen met de vermelde meetonzekerheden, de basis voor hun vergelijkbaarheid en wereldwijde aanvaarding.

Verificatie-/valideringsprotocollen en -rapporten voor de methode worden bij onze kits geleverd als bewijs dat de COVID-19-methode in staat is het beoogde gebruik te bereiken. De prestatiekenmerken zoals gevoeligheid en specificiteit moeten aanvaardbaar zijn.

Kwaliteitscontrole is een proces van systematische interne bewaking van de uitvoering van bankwerk in COVID-19-testlaboratoria, met inbegrip van instrumentcontroles en het verifiëren van nieuwe partijen testkits. De kwaliteitscontrole valideert de bekwaamheid van de testlaboratoria door de kwaliteit van de monsters te beoordelen en de testprocedures, testkits en instrumenten aan de hand van vastgestelde criteria te controleren. Zij omvat ook de evaluatie van PCR-resultaten en de documentatie van de geldigheid van testmethoden.

Deelname aan proficiency testen stelt de COVID-19-testlaboratoria in staat hun prestaties te beoordelen door hun resultaten te vergelijken met die van andere laboratoria binnen het netwerk (test- en referentielaboratoria). Proficiency testing, een voorwaarde voor accreditatie, evalueert de testbekwaamheid, de prestaties van de laboratoria, de betrouwbaarheid van de testmethoden en de nauwkeurigheid van de resultatenrapporten.

De markt voor corona testen

Het gezondheidszorgsysteem van de toekomst zal anders zijn dan het huidige gezondheidszorgsysteem. De positieve kant van de medaille: 'anders' kan een betere gezondheidszorg betekenen, meer zeggenschap voor de patiënt en immense nieuwe zakelijke mogelijkheden.

Diagnostische testen zijn een onmisbaar instrument om efficiënt met deze ongekende pandemie om te gaan. Elke dag wordt een duizelingwekkend aantal corona testen uitgevoerd, maar we zijn slechts in staat om een klein deel van de mensen te testen die getest zouden moeten worden. "Onze kernboodschap is: testen, testen, testen", zei Tedros Adhanom Ghebreysus van de Wereldgezondheidsorganisatie op 16 maart 2020, en dat is het schijnbaar onhaalbare doel met ons huidige systeem. De pandemie heeft het wereldwijde diagnostische testsysteem overweldigd en ons laten zien dat het huidige systeem de behoeften van de mensheid niet kan bijbenen. Wij, als patiënten, eisen meer van het huidige systeem. In feite is het tijd dat we het eisen. Begrijpen hoe crisissen de eisen van de klant veranderen en hoe industrieën gedwongen worden te veranderen om aan die eisen te voldoen, is de sleutel om ons te helpen anticiperen op hoe de diagnostische industrie er in de toekomst zal uitzien en ons te helpen opwindende nieuwe zakelijke kansen te identificeren.

Vóór de COVID-19 pandemie werden diagnostische testen gebruikt als hulpmiddel om medische professionals te ondersteunen bij het diagnosticeren van ziekten, zodat de patiënt (klant) verder de nodige gezondheidszorg kon krijgen. De eisen van de patiënten ten aanzien van diagnostische testen waren dat zij tijdig nauwkeurige en betaalbare resultaten moesten kunnen ontvangen.

De diagnostische testprocessen omvatten een bezoek van de patiënt aan een medisch deskundige (arts, nurse practitioner, enz.), het verzamelen van monsters, het verzenden van het monster naar het laboratorium, het uitvoeren van testen, het verzenden van de resultaten naar de medisch deskundige, gevolgd door het beoordelen van de resultaten door de medisch deskundige en het aanbevelen van verdere behandeling. Dit kan een lang proces zijn en vaak ondersteunen de resultaten de diagnose van de arts niet door tijdsverschil of onnauwkeurigheid. Het systeem kon voldoen aan het betaalbaarheidscriterium aangezien de verzekering het merendeel van de testen betaalde. Het systeem had echter moeite met de kenmerken tijdigheid en nauwkeurigheid.

Het betaalbaarheidskenmerk is het dominante kenmerk van de eisen, aangezien voor het testen betaald moet worden. De andere twee attributen, tijdigheid en nauwkeurigheid, zijn minder kritisch omdat de resultaten worden gebruikt ter ondersteuning van de diagnoses van medische professionals. Fabrikanten van diagnostische testen gebruikten deze twee attributen om hun producten te differentiëren.

COVID-19 doet zijn intrede op het wereldtoneel. Zodra de uitbrekende pandemie in het middelpunt van de belangstelling kwam te staan, sprongen diagnostische testen naar de voorgrond als ons voornaamste diagnostische hulpmiddel bij de identificatie van degenen die met COVID besmet waren. De eisen van de patiënten voor deze diagnostische testen waren nog steeds dat zij tijdige, nauwkeurige en betaalbare resultaten moesten krijgen. Door de ongekende ernst van de ziekte en de snelle verspreiding ervan werden tijdigheid en nauwkeurigheid echter dringende attributen, aangezien de wereld zich heeft ingespannen om de ziekte onder controle te krijgen. Het werd dringend noodzakelijk precies te weten wie in quarantaine moest en medische verzorging moest krijgen en wie niet. De betaalbaarheidseis is nog steeds belangrijk, maar dankzij Amerikaanse overheidsprogramma's zoals de Families First Coronavirus Response Act (FFCRA), is de patiënt vrijgesteld van het betalen voor de corona test en alle aanverwante kosten.

Bij het begin van de pandemie was het diagnostische testproces niet in staat om iedereen te testen die tekenen van een COVID-19 infectie vertoonde, omwille van vraag en aanbod. Daarom werden alleen degenen met ernstige tekenen van infectie getest en werden degenen met milde symptomen in het ongewisse gelaten.

Koop Corona testen in grote aantallen voor de beste prijs bij Nobraa.com

Bij Nobraa kunt u de Corona testen tegen de scherpste prijs kopen, met gegarandeerd hoge kwaliteit. Wij halen onze producten van de fabrikanten die zijn goedgekeurd door de geautoriseerde overheidsinstanties, zodat wij de beste producten aan onze klanten kunnen leveren tegen de juiste prijs. Neem contact met ons op om meer te weten of plaats uw bestelling bij ons.